BIM dla inżynierów budownictwa

BIM dla inżynierów budownictwa staje się powoli najważniejszym narzędziem w branży. Konstrukcje żelbetowe projektowanie, zbrojenie… To wszystko coraz częściej wymaga metody pracy określanej jako Building Information Modeling (BIM). Przed projektantami, architektami, czy konstruktorami stoi duże wyzwanie. Metoda, choć z pozoru prosta, w rzeczywistości może okazać się skomplikowana.

Program do projektowania BIM

Z pomocą architektom i konstruktorom przychodzi program do projektowania BIM, czyli rozwiązanie mające ułatwić stosowanie nowej technologii. Jednym z narzędzi współczesnego inżyniera jest Allplan. Jest to oprogramowanie, składające się z modułów dedykowanych dla poszczególnych branż:

  • Allplan Architecture,
  • Allplan Engineering,
  • Allplan BIMPLUS,
  • Allplan Bridge.

Moduły są tak dobrane, aby program do projektowania BIM spełniał oczekiwania bardzo wyspecjalizowanych branż, ale jednocześnie mógł łączyć pracę ekspertów z różnorodnych dziedzin w jednym systemie, ułatwiając tym samym współpracę. BIM dla inżyniera budownictwa stanowi przestrzeń, z której korzystają nie tylko projektanci, ale także inwestorzy i wykonawcy. Allplan spełnia oczekiwania ich wszystkich.

Konstrukcje żelbetowe projektowanie, opracowanie koncepcji aż po realizację możliwe jest w module Allplan Engineering. Jest to doskonały program do zbrojenia, łączący w sobie intuicyjność precyzję i szybkość wykonywania projektów. Kolejny moduł, Allplan Architecture to program do projektowania BIM wspierający pracę architektów (na każdym etapie)!

BIM dla inżynierów budownictwa niejednokrotnie wymaga także zarządzania projektami. Dlatego bardzo przydatnym modułem w wielu pracowniach jest Allplan BIMplus, który jest przeznaczony do spójnego zarządzania i zorganizowania współpracy w projektach BIM. Umożliwia kompleksową koordynację działań, co znacznie przyspiesza i ułatwia pracę.

Program do zbrojenia

Program do zbrojenia, który często uznawany jest za jedno z lepszych rozwiązań na świecie to Allplan Engineering, niemieckiej marki Nemetschek. Jest to rozwiązanie stworzone z myślą o inżynierach projektujących konstrukcje żelbetowe. Obok specjalistycznych narzędzi i zaawansowanych funkcji, do zalet rozwiązania Allplan należy również ekonomiczna, wieczysta licencja.

Allplan to program do zbrojenia, który pozwala na wygenerowanie dokumentacji 2D na poziomie wykonawczym. Wykonane w nim konstrukcje w 3D BIM są precyzyjne. Wszystkie przekroje i widoki w programie są tworzone na podstawie modelu 3D, dzięki czemu są na bieżąco aktualizowane. Konstrukcje żelbetowe projektowanie zbrojenia, a także tworzenie zestawień i raportów jest w systemie Allplan niezwykle czytelne.

BIM dla inżynierów budownictwa, Allplan jest kompatybilny z takimi systemami zewnętrznymi, jak np. SCIA Engineer. Jest to wysoce zintegrowane narzędzie stworzone do analizy wielomateriałowej konstrukcji, a także do projektowania wszystkich rodzajów obiektów budowlanych. Połączenie tego rozwiązania z modułami Allplan daje potężne narzędzie wykonawczo analityczne.

Konstrukcje w 3D BIM

Konstrukcje żelbetowe projektowanie i wykonanie modeli 3D, wraz z wyczerpującą (i precyzyjną!) dokumentacją na poziomie 2D pozwala inżynierom na wykonywanie swojej pracy nie tylko szybciej, ale także bardziej szczegółowo. Konstrukcje w 3D BIM mogą być dowolnie i skutecznie edytowane. Wgląd w projekt możliwy jest na każdym etapie, co znacznie ułatwia współpracę.

Konstrukcje w 3D BIM, a także całość dokumentacji jest potrzebna nie tylko na etapie projektowym i wykonawczym. Building Information Modeling jest chętnie wybieraną technologią, ponieważ pozwala na gromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu. Jest to bardzo pożyteczne przy wszelkiego rodzaju przebudowach, czy rozbudowach obiektów.

Co na tle innych rozwiązań wyróżnia system do projektowania konstrukcji, Allplan Engineering? Wraz z pozostałymi modułami (Architecture i BIMPlus) obejmuje pełen zakres projektowania BIM, co więcej może być uzupełniany o zewnętrzne systemy do analizy jak np. SCIA Engineering. Prowadzi to do optymalizacji pracy zespołowej, nie tylko w obrębie jednego biura (możliwość pracy w chmurze).

Allplan bardzo dobrze sprawdza się na monitorach o wysokiej rozdzielczości, co znacznie podnosi komfort pracy. Swobodę projektowania i modelowania 3D zapewnia również wydajny modeler Parasolid firmy Siemens PLM Software, który jest zintegrowany z programem Allplan. Nie możemy pominąć również tego, że narzędzie Allplan gwarantuje bardzo wysoki poziom tworzenia i edytowania zbrojenia w 3D oraz w dokumentacji 2D.

Przetestuj

Dobrze jest zgromadzić teoretyczną wiedzę na temat narzędzi, które planujemy wdrożyć, ale nic nie pozwoli tak dobrze poznać oprogramowania, jak samodzielne przetestowanie go. Dlatego producenci rozwiązania Allplan udostępniają pełną wersję systemu zupełnie bezpłatnie, na 30-dniowe testy.

Dzięki temu masz możliwość samodzielnego wykonania projektu i jednoczesnego sprawdzenia systemu. Podczas testów dobrze jest posiłkować się publikacjami oraz filmami instruktażowymi. Allplan cyklicznie organizuje także bezpłatne webinaria, na których omawia najważniejsze funkcjonalności programu. Dzięki temu szybciej wdrożysz się w program i zrozumiesz jego funkcjonowanie.